Alt om Vin Facebook Twitter Nyhedsbrev

Spørg om vin

Ulrik
hvad er en vinkyper
Skriv dit indlæg her.

Hellerup
En vinkyper er at betragte som en kældermester. Vinkyperen er ansvarlig for aftapning af vin, og til tider sammenstikning af vin. Vinkyperen prøvesmager vinen og laver laboratoriekontrol. Vinkyperen er ansvarlig for indkøb af vine, og er som oftest ansat i vin importvirksomheder med egen aftapning. Uddannelsen er formelt beskrevet på http://bit.ly/Vinkyperudd

I Danmark og i Tyskland (Handelsweinküfer) er der tradtion for at uddanne vinkypere.
I Danmark tager uddannelsen 3 år, hvorefter der opnås svendebrev. Titlen er ikke beskyttet. Desværre er der ikke længere lærepladser indenfor faget, og forventningen er at faget på sigt vil uddø i Danmark. Når man er færddiguddanet vinkyper, kan man søge om optagelse i Vinkyperforeningen af 1. Maj 1884.

Med venlig hilsen
Malene Smidt Hertz
vinkyper

Kokkedal
På vores hjemmeside har vi beskrevet følgende om en Vinkyper:

Der er 40 vinkypere i Danmark, og hver år uddannes en eller to. Uddannelsen foregår i mesterlære og tiltrækker typisk unge mennesker - ligesom man går i lære som slagter, bager eller murer. Er man under 21 år, er uddannelsen tre-årig, ellers er den to-årig, og den foregår hos større vinimportører, der behandler og aftapper vin modtaget i containere.

Der er p.t. ingen arbejdsløse vinkypere i Danmark, og de færdiguddannede finder som regel jobs som teknikere i tapperier.