Alt om Vin Facebook Twitter Nyhedsbrev

Opslag


Emballageafgift halveres, vinafgift forhøjes
Lovforslag om forhøjelse af vinafgift sendt i høring
Skatteministeriet har udsendt høring vedr. afgiftsstigning på vin. Det foreslås at afgiften på bordvin stiger med 73 øre pr. liter fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. liter.

SKAT begrunder lovforslaget således:
"Afgiften er i dag fastsat ud fra, at den bordvin, der sælges i Danmark har en gennemsnitlig alkoholstyrke på 12 pct. Da der i dag sælges flere vine med en alkoholstyrke på mellem 13 og 14,5 pct., bør beregningsgrundlaget opjusteres fra 12 til 13,5 pct. for at bibeholde samme beskatning af den alkohol, som er i vinen".

Den nye lov forventes at træde i kraft den 1. juli 2011

Til gengæld halveres emballageafgiften den 1. januar 2011.
I den forbindelse kan importører få godtgjort differencen mellem gammel og ny emballageafgift for allerede betalt afgift.